Z nami zdasz za pierwszym razem

teoria w domu sps

 

Przed rozpoczęciem szkolenia kandydat na kurs prawo jazdy składa w Starostwie Powiatowym n/w dokumenty i otrzymuje profil kandydata na kierowcę tzw. PKK
Wydanie profilu jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Badania lekarskie
3. Kolorową fotografię, wymiary 3,5x 4,5mm
4. 18 lat, ( można zacząć szkolenie mając 17 lat i dziewięć miesięcy, wymagana zgoda rodzica lub opiekuna)
5. Ważny dowód osobisty lub paszport.

W biurze ośrodka otrzymany dokładną informację i pomoc przy wypełnieniu dokumentów, a osoby zainteresowane zostaną dowiezione do gabinetu lekarskiego na badania. Koszt badań lekarskich jest ceną urzędową i wynosi 200 zł.

Zgodnie z ustawa kandydat na kurs prawo jazdy ma prawo wyboru szkolenia:
1. Kurs podstawowy, teoria w szkole nauki jazdy, wykłady.
2. Kurs Teoria w domu.

1. Program kursu podstawowego – teoria w szkole, wykłady.

Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, po omówieniu programu szkolenia, kierownik ośrodka podpisuje umowę z osobą szkoloną. Zostaje ułożony harmonogram kursu. Zgodnie z ustawą osoba szkolona uczestniczy w 30 godz. zajęć teoretycznych, jedna godz. 45 min. Jedno spotkanie to 3 – 4 godz. lekcyjne dziennie. Wykłady teoretyczne prowadzone są przy użyciu sprzętu multimedialnego, i programu moje Vademecum wykładowcy Po zakończeniu szkolenia teoretycznego uczestnik kursu otrzymuje kartę prowadzonych zajęć i wybierając instruktora rozpoczyna szkolenie praktyczne.
Program szkolenia praktycznego
Uczestnik kursu rozpoczyna 30 godzinne szkolenie praktyczne, jedna godz. 60 min.
Szkolenie praktyczne obejmuje:
– czynności kontrolno – obsługowe,
– jazdę pasem ruchu do przodu i tyłu,
– jazdę w ruchu drogowym.
– omówienie zasad egzaminacyjnych, kryteria oceny jazdy na placu manewrowym i w ruchu drogowym,
– wybiera WORD w Lubinie lub Głogowie. W wybranym mieście kontynuuje szkolenie praktyczne.

Po zakończeniu szkolenia praktycznego uczestnik kursu zdaje egzamin wewnętrzny, teoretyczny( w biurze ośrodka) i praktyczny( u instruktora prowadzącego), na zasadach egzaminu państwowego. Wynik pozytywny egzaminów w ośrodku szkolenia zezwala na zdawanie egzaminów w WORD.

2.Program Kursu Teoria w domu.
Po omówieniu programu szkolenia i podpisaniu umowy, kandydat otrzymuje:
1. hasło i login do kursu on-line na prawo jazdy ” Teoria w domu”.
Program to profesjonalny E- Learning dla kandydatów na kierowców który skutecznie i
efektywnie przygotuje do zdania egzaminu.
2. Kompletny zbiór testów na państwowy egzamin teoretyczny.
3. Podręcznik kursanta. Materiał w podręczniku jest ułożony i ilustrowany dokładnie tak jak w kursie On-Line.
4. w ofercie są również konsultacje z wykładowcą.

Uwaga! Jeżeli zdecydowałeś się na naukę Teoria w domu, PKK będzie ci potrzebne dopiero przed zapisaniem się na egzamin. Możesz zatem spokojnie rozpocząć i realizować e-kurs.

Gdy ukończyłeś kurs Teoria w domu, i jesteś przygotowany do egzaminu ,
Pamiętaj o Starostwie Powiatowym, i profilu PKK.

Zdałeś teorię gratulujemy, zapraszamy do biura ośrodka w celu kontynuacji szkolenia.
Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest uczestnictwo w szkoleniu z pierwszej pomocy. Po zakończeniu szkolenia otrzymasz kartę przeprowadzonych zajęć i wybierając instruktora rozpoczniesz szkolenie praktyczne, program opisany przy kursie podstawowym.
Skończyłeś jazdy, zdaj u instruktora egzamin wewnętrzny. Przynieś do biura kartę zajęć. Kierownik ośrodka z aktualizuje nr PKK i możesz zdawać egzamin praktyczny.

Jadąc zapisać się na egzamin pamiętaj:
– weź dowód osobisty, lub paszport
– nr PKK
– opłata za egzamin to forma bezgotówkowa.

Więcej informacji można uzyskać w biurze ośrodka lub telefonicznie.

Materiały do nauki części teoretycznej zapewnia firma e – kierowca.